Veľkonočná cena Stajne CEDOS

Vzhľadom k pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácii nie je isté, či sa nám podarí zorganizovať preteky v tomto termíne.
Ak áno, žiadame majiteľov koní, aby sa pripravili na to, že budeme vyžadovať očkovanie proti herpesvírusu koní.

Dátum akcie: 
2. - 4.4.2021