Jazdecký klub

Jazdecký klub Trenčín – Nozdrkovce je členom Slovenskej jazdeckej federácie a je plnohodnotným športovým klubom. Vychovávame jazdcov, zúčastňujeme sa jazdeckých pretekov, organizujeme vlastné jazdecké preteky, či sústredenia.
 

Členom jazdeckého klubu sa môže stať každý, kto má zájem o kone a jazdecký šport. Všetkých členov sa snažíme vychovávať k láske k jazdeckému športu a samozrejme k láske ku koňom. Veľkú časť času stráveného pri koňoch tvorí najmä starostlivosť o tieto krásne zvieratá. Jazda na koni je zaslúženou odmenou za túto starostlivosť. Venujeme sa predovšetkým skokovému jazdeniu.

Odporúčaný minimálny vek dieťaťa pre členstvo v klube je 10 rokov. Členovia jazdeckého klubu musia byť už samostatní, schopní samostatne konať a pohybovať sa v našom areáli. Každý člen dochádza do areálu individuálne,  podľa svojich možnost. Ak to však má mať zmysel a chcete sa u nás aj niečo naučiť, treba počítať s tým, že treba prísť aspoň 2 - 3 krát do týždňa na 3 - 4 hodiny.  Členské je v rozpätí od 50 do 83 Eur (podľa veku) ročne.

Ak máte záujem o členstvo v klube, najlepšie je prísť osobne po dohode.