Pre školy

Organizujeme exkurzie s odborným výkladom v našom areáli. Žiaci a študenti sa dozvedia  o histórii a súčasnosti chovu koní na Slovensku, prečo sa kôň choval v minulosti a prečo sa chová dnes. Dozvedia sa základné informácie o tomto krásnom zvierati.  Exkurzia spája viacero oblastí vzdelávania - históriu, biológiu, geografiu.

  • ukážky jazdenia, vozenie na koňoch
  • expozícia historických kočiarov
  • exkurzie sú možné aj v prípade nepriaznivého počasia
  • cena podľa počtu osôb a rozsahu exkurzie
  • exkurziu vieme prispôsobiť každej vekovej kategórii