1. ročník zvodu Írskych Cobov Slovenská republika

Po prvý krát sa v našom areáli uskutoční CHOVNÝ ZVOD ÍRSKYCH COBOV.
Zájemcovia o ustajnenie - obráťte sa, prosím na usporiadateľa.
Záujemcovia o ubytovanie priamo v areáli kontaktujte https://nadstajnou.sk/, rezervácie posielajte na nadstajnou@gmail.com.

Viac informácii nájdete v propozíciách podujatia.

Tešíme sa na vašu účasť.

Dátum akcie: 
29.8.2020