1. ročník zvodu Írskych Cobov Slovenská republika

Dátum akcie: 
25.4.2020