Preteky Letná cena Stajne CEDOS

Aj napriek nepriazni počasia sa nám podarilo všetko, čo sme si predsavzali.
Veľká vďaka patrí kolektívu rozhodcov na čele s p. Annou Virágovou, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí sa správali veľmi disciplinovane a aj vďaka tomu mali naše preteky plynulý priebeh.
Ešte raz vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a aj všetkým zúčastneným.
Tešíme sa na ďalšie preteky v našom areáli.
Výsledky našich pretekov nájdete nižšie.

Dátum akcie: 
19. - 21.6.2020