1. ročník zvodu Írskych Cobov Slovenská republika

Dátum akcie: 
29.8.2020